Referentni projekti

Visokogradnja

INVESTITOR OBJEKAT UČEŠĆE U IZVOĐENJU m² ROK ZAVRŠETKA RADOVA VREDNOST RADOVA
bez PDV-a
JUP istraživanje i razvoj Zgrada rektorata Univerzitetskog centra-Novi Sad 8. 200 2011 355,000,000 din.
J.P. PTT Srbije Gradski poštanski centar Beograd sa “Termoinženjering” – om 27. 743 2012 1,580,000.000 din.
Građevinska direkcija Srbije Stambeni objekat 6A i 6Đ-Stepa Stepanović 13. 221 2011 564,065.000 din.
Građevinska direkcija Srbije Stambeni objekat 4Ž-Stepa Stepanović 17. 695 2012 751,608.000 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd Rekonstrukcija obdaništa Čigra 2. 643 2011 124,274.000 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd Kombinovna dečija ustanova-Cerak 3. 600 2011 161,000,000.00 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd PFC5 -Vojvođanska ulica 9. 365 2011 315,030,000.00 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd Objekti socijalnog stanovanja-Novi Beograd, B1.1,B1.2 6,505 2012 255,351,616.00 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd Objekti socijalnog stanovanja-Novi Beograd, B3 A1-3 13. 806 2012 407,000.000.00 din.
Agencija za investicije-Grad Beograd Objekti socijalnog stanovanja-Novi Beograd, B3 A4 4. 861 2012 151,504,000.00 din.
Građevinska direkcija Srbije Stambeni objekti -Veliki Mokri Lug 14. 500 2011 517,000,000.00din.
Veslački klub “Danubius 1885” Veslački klub “Danubius 1885”, Novi Sad 512 2011 54,134,076.00 din.
Sopstvena investicija Stambeni objekat u Ulcinjskoj uilici 4. 050 2011 195,000,000.00 din.

Niskogradnja

INVESTITOR OBJEKAT UČEŠĆE U IZVOĐENJU ROK ZAVRŠETKA RADOVA VREDNOST RADOVA BEZ PDV -A
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede-Direkcija za vode Regulacija reke Tamnave – Ub JV sa PORR – om 25.01.2012. 189.869.492,93
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede-Direkcija za vode Regulacija reke Guče JV sa PORR – om 19.08.2011. 134.147.399,47
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, J.P. Beograd Mirijevski bulevar Sa Energoprojektom 31.10.2011. 617.050.147,80
J.P. Putevi Srbije Rehabilitacija – dogradnja kolovoza R 101, Obrenovac – Ub JV sa Strabag – om 05.10.2011. 455.543.663,04
J.P. Putevi Srbije LOT A2 01.04.2012. 1.424.593.862,44
Grad Beograd-Gradska uprava –Sekretarijat za saobraćaj (Direkcija za puteve) Ulice Beograda jul 2011. 100.497.048,00
Grad Beograd-Gradska uprava –Sekretarijat za saobraćaj (Direkcija za puteve) Ulice Beograda – novi ugovor oktobar 2011. 89.069.362,00
J.P. Putevi Srbije LOT 1.1 Sa Energoprojektom 904.142.478,53

Mostovi

INVESTITOR OBJEKAT UČEŠĆE U IZVOĐENJU UGOVORENI ZAVRŠETAK RADOVA UGOVORENA VREDNOST (bez PDV-a u dinarima)
J.P. Putevi Srbije LOT 1.1 (Novi Sad) Druga polovina 2011. 904.142.478,53
J.P. Putevi Srbije KIKINDA “9 grla” Zlatica Druga polovina 2011. 26.220.563,44
J.P. Putevi Srbije Most preko kanala DTD (kod Kikinde) Druga polovina 2011. 10.909.318,27
J.P. Putevi Srbije Most preko kanala K-1 (kod Kikinde) Druga polovina 2011. 7.547.889,29
J.P. Putevi Srbije Most preko reke Pepeljuša Druga polovina 2011. 44.329.542,00
Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku “Y” KRAK Kelebija-Subotica 3 mosta (6,9,10) sa “Borovica transportom” Druga polovina 2011. 112.550.493,51
Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku / Koridor 10 Most na 40+350 sa GP “Planum”-om 31.07.2011 17.692.977,17
Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Most na 81+503 sa AD “Putevi Užice”; Druga polovina 2011. 103.958.289,01
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede-Direkcija za vode Most preko reke Tamnave u selu Crvena jabuka sa PORR-om Druga polovina 2011. 22.804.245,00
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Most preko reke Save – OBRENOVAC sa “Mostogradnjom” Druga polovina 2011. 495,145,603.24